Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijzigingsbesluit 1 Wijzigingsbesluiten

Wijzigingsbesluit 1

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2023 wijzigt het besluit rechtspositieregeling van 20 januari 2023. Je vindt een overzicht van de wijzigingen op deze pagina.

Het BVR van 10 november 2023(opent in nieuw venster) wijzigt het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen van 20 januari 2023 op sommige vlakken. De wijzigingen uit dit eerste wijzigingsbesluit (W1) vind je terug op deze pagina. Tegelijk zie je wanneer elke wijziging in werking treedt en in welke mate die wijziging afdwingbaar en onmiddellijk uitvoerbaar is.

Op ons digitaal platform vind je steeds de meest recente en gecoördineerde versie van het rechtspositiebesluit. Bekijk de vorige versie van het BVR RPR. Vorige versies kunnen makkelijk via de Vlaamse Codex(opent in nieuw venster) worden geraadpleegd onder de rubriek ‘Volledig document’ (historische versie).

De raad kan een afwijkende regeling uitwerken voor personen tewerkgesteld met een flexi-jobovereenkomst.

wijziging inartikel 2, §2 BVR RPR
inwerkingtreding10/12/2023
niet rechtstreeks afdwingbaar en uitvoerbaarbeslissing van de raad vereist
uitvoeringstermijngeen opgelegde termijn voor uitvoering

Externe personeelsmobiliteit met personeelsleden van de federale overheidsdiensten is voortaan ook mogelijk.

wijziging inartikel 18, §1 BVR RPR
inwerkingtreding10/12/2023
niet rechtstreeks afdwingbaar en uitvoerbaarbeslissing van de raad vereist
uitvoeringstermijngeen opgelegde termijn voor uitvoering

Door de gedeeltelijke omzetting van EU-richtlijn 2019/1158 betreffende het evenwicht werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers hebben statutaire medewerkers nu ook recht op zorgverlof en verlof om dwingende redenen.

wijziging in
inwerkingtreding10/12/2023
rechtstreeks afdwingbaar en uitvoerbaar geen beslissing van de raad vereist

Pleegouders en -kinderen worden conform het advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 2233 van 13 juli 2021 in situaties van langdurige pleegzorg volledig gelijkgesteld met biologische ouders en kinderen. Het omstandigheidsverlof wordt dus aan beide groepen toegekend. De definitie van langdurige pleegzorg is ook aangepast.

wijziging in

artikel 67 BVR RPR

inwerkingtreding10/12/2023
rechtstreeks afdwingbaar en uitvoerbaar geen beslissing van de raad vereist

Er werden ook enkele correcties doorgevoerd voor een betere en correctere lezing.