Gedaan met laden. U bevindt zich op: Reisdocumenten en reisadvies

Reisdocumenten en reisadvies

Reizen naar het buitenland kunt u maar beter niet onvoorbereid doen. Of u bepaalde reisdocumenten nodig hebt, hangt af van uw bestemming. Het is ook aan te raden om vooraf reisadvies over uw bestemming in te winnen.

Afreizen naar de grens met Oekraïne

Wilt u afreizen naar een land dat grenst aan Oekraïne? Aan bepaalde grensposten zijn Belgische consulaire teams aanwezig die, in de mate van het mogelijke, consulaire bijstand kunnen verlenen.

U kunt contact opnemen met de Belgische ambassade in het betrokken land of met het callcenter van Buitenlandse Zaken (02 501 4000).

Contacteer het Crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken op het telefoonnummer +32 2 501 4000 (maandag tot vrijdag van 9 uur tot 20 uur, zaterdag en zondag van 10 uur tot 17 uur).

Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken(opent in nieuw venster).

Identiteitskaart

Reizigers zoeken de weg.

Als u naar het buitenland reist, moet u altijd uw Belgische identiteitskaart meenemen. Voor sommige landen, bijvoorbeeld voor alle EU-landen, volstaat uw identiteitskaart trouwens als reisdocument. Voor andere landen hebt u boven op uw identiteitskaart een paspoort en soms zelfs een visum nodig. Vraag aan de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe gaat, welke reisdocumenten u nodig hebt.

De Kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen tot 12 jaar. Ze geldt als officieel reisdocument in de meeste Europese landen en voor enkele niet-Europese landen. Voor landen waar de Kids-ID niet erkend wordt, moet het kind een reispaspoort hebben.

Paspoort

Het paspoort is een officieel wereldwijd erkend en bruikbaar reisdocument in de vorm van een boekje dat een land aan zijn onderdanen afgeeft. Een Belgisch paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar. Vanaf de geboorte kan elke Belg een eigen paspoort krijgen. Met een paspoort kunt u naar alle landen ter wereld reizen, desnoods met de vereiste visa (of in het geval van de Verenigde Staten de Electronic System for Travel Authorization (ESTA(opent in nieuw venster)).

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij hun gemeente. Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden.

Hou rekening met een leveringstermijn van minstens 5 dagen. De kostprijs van het paspoort(opent in nieuw venster) varieert, afhankelijk van het type paspoort en de gemeentetaksen die elke gemeente vrij mag heffen.

Er bestaat ook een spoedprocedure: als de gemeente de aanvraag voor 15 uur faxt, kan het paspoort zelfs de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd. Die spoedprocedure is duurder.

Visum

Sommige landen waar u als Belg naartoe reist, eisen dat u een geldig Belgisch paspoort én een visum hebt. Een (reis)visum is een sticker die in het paspoort wordt aangebracht. Het geeft u de toestemming om gedurende een bepaalde, beperkte periode in een land (of landen) te verblijven of erdoor te reizen. Een visum moet u altijd aanvragen in de ambassade of het consulaat van het land waar u als Belg naartoe reist. In bepaalde gevallen kunt u het ook aan de grens krijgen.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken vindt u een overzicht per land van de reisdocumenten die u nodig hebt(opent in nieuw venster). Kies het land van bestemming in het menu en klik dan op 'Toon resultaat'. Let op: de informatie op deze site is onder voorbehoud en kan onaangekondigd worden aangepast.

Voor specifieke vragen over reisdocumenten kunt u ook terecht bij uw gemeentebestuur.

Reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen

Staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen in de gemeente waar zij wonen en ingeschreven staan. Het reisdocument dient als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen.

Vreemdelingen moeten hun vraag naar het reisdocument eerst per mail voorleggen aan FOD Buitenlandse Zaken. Daarin moeten ze kunnen bewijzen dat ze aan specifieke voorwaarden voldoen en moeten ze de nodige verantwoordingsstukken kunnen voorleggen.

Ouderlijke toestemming

Er bestaan geen Belgische of internationale formulieren of procedures die de regels inzake ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen(opent in nieuw venster) vastleggen.

Toch is het raadzaam schriftelijk toestemming te geven als uw kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan de ouders reist. Om onaangename verrassingen te voorkomen, kunt u zich het best informeren bij de luchtvaartmaatschappij en bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming over extra documenten die nodig zijn voor kinderen die alleen of met één ouder reizen.

Reisadvies

Als u naar het buitenland reist, is het belangrijk dat u nagaat of er risico's zijn voor uw veiligheid op het vlak van criminaliteit, vervoer, klimaat en rampen, gezondheid en hygiëne. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken geeft op zijn website reisadvies(opent in nieuw venster) voor Belgen die naar het buitenland reizen.

Als u naar een land buiten de Europese Unie reist, kunt u uw persoons- en reisgegevens registreren op de website Travellers Online. Gebeurt in het land van bestemming een crisis, zoals een natuurramp, aanslag of ongeval, dan kan Buitenlandse Zaken met die gegevens sneller met u of uw familieleden in contact komen, en nog beter hulp bieden.