Voorlopig rijbewijs met begeleider

U kunt uw ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ aanvragen vanaf 17 jaar en nadat u geslaagd bent voor het theorie-examen. Het voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig.

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • Vraag uw voorlopig rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur. Neem het aanvraagformulier mee, samen met uw identiteitskaart.

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. De enige uitzondering is het begeleiden van uw (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen of de (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen van uw partner met wie u gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt. Die kandidaten mag u hoe dan ook begeleiden, ook al begeleidt u al een andere kandidaat. Als u al een (klein)kind, zus, broer, pleegkind of kind, kleinkind, zus, broer of pleegkind van uw partner begeleidt, mag u daarnaast geen andere kandidaat meer begeleiden.

Goed om te weten

 • U mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag u niet meenemen.
 • Uw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor uw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar uw gemeentebestuur als u een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider

U kunt uw ‘voorlopig rijbewijs zonder begeleider’ aanvragen vanaf 18 jaar. Het is 18 maanden geldig.

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • U volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster). Na afloop krijgt u een bekwaamheidsattest als u in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • U hebt 2 opties om uw voorlopig rijbewijs aan te vragen bij uw gemeentebestuur:
  • U dient uw aanvraag online in via de applicatie BelDrive(opent in nieuw venster). Dankzij die applicatie moet u zich slechts één keer naar uw stad of gemeente begeven om uw rijbewijs af te halen. Vergeet uw identiteitskaart niet.
  • U krijgt van het examencentrum een aanvraagformulier en dient dat in bij uw gemeentebestuur. Vergeet uw identiteitskaart niet.

Passagiers

 • U mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

U mag geen andere passagiers meenemen.

Wanneer u niet met uw voorlopig rijbewijs mag rijden

Met het voorlopig rijbewijs mag u niet rijden vanaf 22 uur tot en met 6 uur van de daaropvolgende dag op:

 • vrijdagen
 • zaterdagen
 • zondagen
 • de vooravond van wettelijke feestdagen
 • feestdagen zelf.

Daarnaast mag u met uw voorlopig rijbewijs niet rijden:

 • voor commercieel goederenvervoer
 • met een aanhangwagen
 • in het buitenland.

Wisselen tussen voorlopig rijbewijs 'met' en 'zonder' begeleider

Als uw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, kunt u één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aanvragen bij uw gemeente. U moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

 • Van ‘met begeleider’ naar ‘zonder begeleider’
  Volg minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster) en ga naar uw gemeentebestuur met het bekwaamheidsbewijs dat u krijgt na de rijopleiding. Uw gemeentebestuur kan uw voorlopig rijbewijs omwisselen.
 • Van ‘zonder begeleider’ naar ‘met begeleider’
  Kies één of maximaal 2 begeleiders, die voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden. Ga naar uw gemeentebestuur om uw voorlopig rijbewijs om te wisselen.

Voorlopig rijbewijs verlopen

Als uw voorlopig rijbewijs verlopen is, hebt u 2 opties:

 1. Nieuw type voorlopig rijbewijs B (12 maanden)

Dit nieuw model geldt enkel voor rijbewijs B (en dus niet voor A, A1, A2, C, D of G) en is 12 maanden geldig.

Als uw voorlopig rijbewijs verlopen is, kunt u éénmalig dit nieuwe type voorlopig rijbewijs B (M12) aanvragen nadat:

 • u 6 uur rijles hebt gevolgd in een erkende rijschool (PDF bestand opent in nieuw venster)nadat uw voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) verlopen is
 • u dat kunt bewijzen met een getuigschrift
 • u een geldig theorie-examen hebt afgelegd.
  • Als uw theorie-examen niet meer geldig is op het moment dat u een voorlopig rijbewijs M12 aanvraagt, zal u opnieuw moeten slagen.

Op het voorlopig rijbewijs model 12 moet een begeleider worden weergegeven.

Dit nieuwe systeem zorgt voor een extra kans tijdens de wachtperiode van 3 jaar. Zodra de wachtperiode van 3 jaar verstreken is, kunt u gewoon een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) aanvragen.

 1. Wachtperiode van 3 jaar

Wilt u tijdens de wachttijd toch het praktijkexamen afleggen? Dan moet u het theorie-examen opnieuw afleggen en minstens 6 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool. Daarna kunt u het examen afleggen met de rijschool. U moet ook een attest (bijlage 4) kunnen voorleggen dat aangeeft hoeveel maanden oefening u al achter de rug hebt. Dat attest kunt u bij uw gemeentebestuur verkrijgen.

Voor meer informatie over de wachttijd kunt u terecht bij de FOD Mobiliteit en Vervoer op info@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie) of op 02 277 31 11.