Voorlopig rijbewijs met begeleider

U kunt uw ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ aanvragen vanaf 17 jaar en nadat u geslaagd bent voor het theorie-examen. Het voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig.

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • Vraag uw voorlopig rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur. Neem het aanvraagformulier mee, samen met uw identiteitskaart.

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. De enige uitzondering is het begeleiden van uw (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen of de (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen van uw partner met wie u gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt. Die kandidaten mag u hoe dan ook begeleiden, ook al begeleidt u al een andere kandidaat. Als u al een (klein)kind, zus, broer, pleegkind of kind, kleinkind, zus, broer of pleegkind van uw partner begeleidt, mag u daarnaast geen andere kandidaat meer begeleiden.

Goed om te weten

 • U mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag u niet meenemen.
 • Uw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor uw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar uw gemeentebestuur als u een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider

U kunt uw ‘voorlopig rijbewijs zonder begeleider’ aanvragen vanaf 18 jaar. Het is 18 maanden geldig.

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • U volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster). Na afloop krijgt u een bekwaamheidsattest als u in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • U hebt 2 opties om uw voorlopig rijbewijs aan te vragen bij uw gemeentebestuur:
  • U dient uw aanvraag online in via de applicatie BelDrive(opent in nieuw venster). Dankzij die applicatie moet u zich slechts één keer naar uw stad of gemeente begeven om uw rijbewijs af te halen. Vergeet uw identiteitskaart niet.
  • U krijgt van het examencentrum een aanvraagformulier en dient dat in bij uw gemeentebestuur. Vergeet uw identiteitskaart niet.

Passagiers

 • U mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

U mag geen andere passagiers meenemen.

Wanneer u niet met uw voorlopig rijbewijs mag rijden

Met het voorlopig rijbewijs mag u niet rijden vanaf 22 uur tot en met 6 uur van de daaropvolgende dag op:

 • vrijdagen
 • zaterdagen
 • zondagen
 • de vooravond van wettelijke feestdagen
 • feestdagen zelf.

Daarnaast mag u met uw voorlopig rijbewijs niet rijden:

 • voor commercieel goederenvervoer
 • met een aanhangwagen
 • in het buitenland.

Wisselen tussen voorlopig rijbewijs 'met' en 'zonder' begeleider

Als uw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, kunt u één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aanvragen bij uw gemeente. U moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

 • Van ‘met begeleider’ naar ‘zonder begeleider’
  Volg minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster) en ga naar uw gemeentebestuur met het bekwaamheidsbewijs dat u krijgt na de rijopleiding. Uw gemeentebestuur kan uw voorlopig rijbewijs omwisselen.
 • Van ‘zonder begeleider’ naar ‘met begeleider’
  Kies één of maximaal 2 begeleiders, die voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden. Ga naar uw gemeentebestuur om uw voorlopig rijbewijs om te wisselen.

Voorlopig rijbewijs verlopen

Als uw voorlopig rijbewijs verlopen is, hebt u 2 opties:

 1. Nieuw type voorlopig rijbewijs B (12 maanden)

Dit nieuw model geldt enkel voor rijbewijs B (en dus niet voor A, A1, A2, C, D of G) en is 12 maanden geldig.

Als uw voorlopig rijbewijs verlopen is, kunt u éénmalig dit nieuwe type voorlopig rijbewijs B (M12) aanvragen nadat:

 • u 6 uur rijles hebt gevolgd in een erkende rijschool (PDF bestand opent in nieuw venster)nadat uw voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) verlopen is
 • u dat kunt bewijzen met een getuigschrift
 • u een geldig theorie-examen hebt afgelegd.
  • Als uw theorie-examen niet meer geldig is op het moment dat u een voorlopig rijbewijs M12 aanvraagt, zal u opnieuw moeten slagen.

Op het voorlopig rijbewijs model 12 moet een begeleider worden weergegeven.

Dit nieuwe systeem zorgt voor een extra kans tijdens de wachtperiode van 3 jaar. Zodra de wachtperiode van 3 jaar verstreken is, kunt u gewoon een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) aanvragen.

 1. Wachtperiode van 3 jaar

Wilt u tijdens de wachttijd toch het praktijkexamen afleggen? Dan moet u het theorie-examen opnieuw afleggen en minstens 6 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool. Daarna kunt u het examen afleggen met de rijschool. U moet ook een attest (bijlage 4) kunnen voorleggen dat aangeeft hoeveel maanden oefening u al achter de rug hebt. Dat attest kunt u bij uw gemeentebestuur verkrijgen.

Voor meer informatie over de wachttijd kunt u terecht bij de FOD Mobiliteit en Vervoer op info@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie) of op 02 277 31 11.


Verlenging geldigheid voorlopig rijbewijs na covidmaatregelen

Door de covidmaatregelen werd de geldigheid van voorlopige rijbewijzen een paar keer verlengd, en dat om de periode waarin de examencentra en rijscholen gesloten waren door de lockdowns, te compenseren. De datum op het voorlopig rijbewijs werd echter niet aangepast. Dat betekent dat u geen nieuw voorlopig rijbewijs moest aanvragen bij uw stad of gemeente.

Om de wachtperiode van 3 jaar te berekenen, moet u rekening houden met deze verlengingen:

 • Voorlopige rijbewijzen met een normale einddatum tussen 15 maart 2020 en 30 september 2021, hebben 31 december 2021 als nieuwe einddatum.
 • Voorlopige rijbewijzen met een normale einddatum tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021, hebben 31 maart 2022 als nieuwe einddatum.

De wachtperiode begint dus te lopen vanaf de einddata.