Bent u geboren vóór 1 oktober 1982? Dan mag u zo’n voertuig besturen zonder rijbewijs.

Hebt u een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E? Dan mag u een voertuig van de categorie G besturen waarvan de maximaal toegelaten massa (MTM) gelijk is aan die van de voertuigen waarvoor u een rijbewijs hebt.

Veelgestelde vragen

Contact

Met praktische vragen over de opleiding of het examen kunt u terecht bij de rijschool of het examencentrum ((opent in nieuw venster)).

Vragen over de rijopleiding en rij-examen die met de regelgeving of het beleid te maken hebben, kunt u stellen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken ((opent in nieuw venster)).