Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rubric voor duurzaamheidscompetenties

Rubric voor duurzaamheidscompetenties

Duurzaam Educatiepunt ontwikkelde een brochure met een interactieve rubric om je onderwijsaanpak te screenen op haar bijdrage aan het ontwikkelen van duurzaamheidscompetenties. De tool is in eerste instantie bedoeld voor lerarenopleiders, maar biedt zeker ook inspiratie aan andere docenten. 

Handvatten voor sterke duurzaamheidseducatie

Wil je je studenten voorbereiden op maatschappelijke participatie? Hoop je dat ze een bijdrage zullen leveren aan de omslag naar een duurzame toekomst? Dan laat je hen ongetwijfeld nadenken over complexe uitdagingen zoals de klimaatopwarming of toenemende sociale ongelijkheid.

Actief burgerschap of maatschappelijk engagement vraagt echter meer dan enkel kennis over een probleem. Studenten moeten leren systeemdenken, nadenken over toekomstscenario’s, probleemoplossend handelen, rekening houden met elkaars perspectieven en emoties enzovoort. Dit vereist competentiegericht en multidisciplinair hoger onderwijs.

Duurzaam Educatiepunt ontwikkelde een rubric om je onderwijsaanpak te screenen. Daarmee ontdek je aan welke duurzaamheidscompetenties je al werkt en aan welke nog niet. De vele voorbeelden, feedback en feed-forward bieden inspiratie om je lessen bij te sturen. Zo bereid je je studenten optimaal voor op de uitdagingen van de toekomst.

Brochure met interactieve tool

De rubric is in eerste instantie bedoeld voor lerarenopleiders, maar biedt zonder twijfel ook inspiratie aan docenten uit andere opleidingen. Naast de brochure die alle informatie bundelt, vind je een interactieve tool die je kan gebruiken voor de screening van je eigen werking of als basis voor een gesprek met studenten of collega’s.

Let op: via de link openen de pdf-documenten automatisch in een browser. Om alle functionaliteiten van de interactieve tool te gebruiken, moet je de pdf eerst downloaden en openen in Acrobat Reader.