Gedaan met laden. U bevindt zich op: Participatie- en netwerktraject Inburgering

Participatie- en netwerktraject

Nieuwkomers in Vlaanderen volgen een inburgeringstraject. Het doel van dit traject is om mensen die naar België migreren, zelfredzaam te maken en hen de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Naast de pijlers van maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en een traject naar werk, wordt het inburgeringstraject uitgebreid met een 4de pijler, met name een participatie -en netwerktraject.

Inleiding

Met dit participatie- en netwerktraject volgt de inburgeraar een bijkomend traject op maat om zijn/haar sociaal netwerk en participatie te versterken. Enkele voorbeelden zijn een buddyproject, een kennismakingsstage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur of een toeleidingstraject in het vrijwilligerswerk. Het participatie- en netwerktraject duurt minimum 40 uur. De inburgeraar kan verschillende activiteiten combineren. De activiteiten gebeuren in een Nederlandstalige context en moeten participatie op sociaal vlak bevorderen.

Dit luik van het inburgeringstraject treedt vanaf 1 januari 2023 in werking.

Voor het participatie- en netwerktraject zijn de lokale besturen een prioritaire partner. Zij ontsluiten een aanbod dat aanwezig is in hun gemeente. De rol van de lokale besturen binnen het participatie- en netwerktraject sluit aan bij de decretale regierol integratiebeleid. Lokale besturen hebben immers zicht op het relevante aanbod van lokale en bovenlokale actoren in hun gemeente. Het kan gaan om reguliere initiatieven die reeds bestaan, dan wel ontwikkeld worden vanuit verschillende mogelijke partners van de lokale besturen.

Om lokale besturen de ondersteunen voor de opstart van deze rol, worden vanaf 2023 tijdelijke projectmiddelen voorzien.

Minister van Samenleven Bart Somers legt uit wat het participatietraject is, waarom het belangrijk is en hoe lokale besturen aanbod kunnen voorzien.

Inhoud is aan het laden

Toolkit om buddy's te werven

Het Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkelde een toolkit(opent in nieuw venster) waarmee lokale besturen aan de slag kunnen om buddy’s te werven.

Lessen en goede praktijken uit de proefprojecten

Op 1 januari 2023 ging in Vlaanderen en Brussel het ‘participatie- en netwerktraject’ van start als nieuwe vierde pijler in het Vlaams inburgeringsbeleid. Om dit nieuwe traject voor te bereiden, experimenteerden 55 steden en gemeenten de voorbije 2 jaar volop met dit traject in proefprojecten

Op de Inspiratiedag van 26 januari 2023 werden de lessen en goede praktijken uit deze proefprojecten voorgesteld.

De presentaties van deze inspiratiedag vind je hier(opent in nieuw venster).

Op deze website vinden jullie ook heel wat andere informatie terug over:

  • De proefprojecten
  • Het leertraject van de afgelopen twee jaar
  • Achtergrondinformatie over zaken zoals buddywerking, vrijwilligerswerk voor anderstaligen, evaluaties van projecten, of human-centered design
  • Tools uit de proefprojecten die je kan downloaden en toepassen of gebruiken ter inspiratie. Deze pagina wordt de komende maand verder aangevuld met heel wat extra tools.

Meer info:

Webinar

Dit webinar van 13 december 2022 duidt de rol van de lokale besturen bij het participatie- en netwerktraject en geeft een overzicht van de geboden ondersteuning.

Toelichting van:

  • Beleids- en regelgevend kader
  • Trajectbegeleiding bij participatie- en netwerktraject
  • Opstart van regionale organisatienetwerken
  • Werken aan de aanbodzijde door de Agentschappen Integratie en Inburgering

Slides(PDF bestand opent in nieuw venster)

Q&A(PDF bestand opent in nieuw venster)

Inhoud is aan het laden

De oproep: opstart regionale organisatienetwerken

De Vlaamse overheid investeert (met Europese en Vlaamse middelen) in de opstart van 18 regionale organisatienetwerken op het niveau van de 15 referentieregio’s en de 3 grootsteden Antwerpen, Gent en Brussel. Deze netwerken onderzoeken op welke manier ze samen een divers en toegankelijk aanbod binnen de regio kunnen realiseren en zetten hiervoor concrete acties op.

Binnen deze oproep voorziet Vlaanderen middelen voor een periode van 2 jaar in elke regio om medewerkers in te zetten die het netwerkleiderschap opnemen.