Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aantal nieuwkomers terug naar pre-coronaniveau: Jaarrapport Inburgering 2022 beschikbaar Nieuwsberichten

Aantal nieuwkomers terug naar pre-coronaniveau: Jaarrapport Inburgering 2022 beschikbaar

Nieuwsbericht
9 augustus 2023

De instroom aan meerjarige nieuwkomers steeg in 2022, na twee coronajaren opnieuw tot boven het niveau van 2018. Dat is maar één van de bevindingen uit het nieuwe Jaarrapport Inburgering 2022. Het bevat een uitgebreide weergave van alle cijfers en een overzicht van de voornaamste bevindingen.

Een greep uit de bevindingen:

  • Onder invloed van de coronapandemie en het sluiten van de grenzen lag de instroom in 2020 en 2021 een heel stuk lager dan de jaren daarvoor. In 2022 is de instroom (47.879 meerderjarige nieuwkomers) opnieuw gestegen tot boven het niveau van 2018 maar wel lager dan het niveau van 2019. (opgelet: tijdelijk beschermden uit Oekraïne zitten niet in deze cijfers).
  • De instroom van minderjarige nieuwkomers lag met 13.448 nooit hoger dan in 2022.
  • 20.754 nieuwkomers ondertekenden in 2022 een inburgeringscontract in Vlaanderen of Brussel. Dit is een daling met 10% t.o.v. 2021. 51% van hen koos vrijwillig voor inburgering, 49% was verplicht dit te doen.
  • In 2022 startten 18.179 inburgeraars met maatschappelijke oriëntatie. Dat is een daling van 13%, mede verklaard door het hoger aantal deelnemers (5.575) en geslaagden op de vrijstellingstoets MO.
  • Ten opzichte van de voorbije jaren kunnen heel wat meer mensen binnen de drie maanden starten met maatschappelijke oriëntatie (van 47% naar 74%). Het gebruik van het digitale aanbod heeft hier zeker een rol gespeeld.
  • In 2022 schreven 108.209 unieke personen zich in voor een opleiding NT2. Dit is een sterke stijging t.o.v. 2021. 58.453 personen schreven zich in voor een opleiding A1 en 39.648 personen voor een opleiding A2. De stijging is bijna volledig toe te wijzen aan de tijdelijk beschermden uit Oekraïne.
  • Van de nieuwkomers met een contract in 2022 die verplicht waren zich in te schrijven bij VDAB had 67% dit binnen de 2 maanden na ondertekening van contract gedaan en eind mei 2023 was 90% van deze groep ingeschreven bij VDAB.
  • In 2022 behaalden 16.596 personen een inburgeringsattest.
  • De mediane duur om een inburgeringsattest te behalen is 11 maanden vanaf het ondertekenen van het inburgeringscontract.

Ontdek het jaarrapport inburgering 2022