Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inter lanceert nieuw aanbod Universal Design Nieuwsberichten

Inter lanceert nieuw aanbod Universal Design

Nieuwsbericht
12 oktober 2023

De studenten van vandaag zijn de ontwerpers van morgen. Zij zijn dan ook een belangrijke bouwsteen in ons streven naar een toegankelijk Vlaanderen. Op 12 oktober 2023 lanceerde Inter samen met de minister voor Gelijke Kansen, Bart Somers, een sensibiliseringscampagne om Universal Design of Ontwerpen voor iedereen onder de aandacht te brengen bij studenten van ontwerpopleidingen.

Met projectmatige ondersteuning vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur inspireert Inter al enkele jaren ontwerpstudenten rond de principes en de meerwaarde van Ontwerpen voor Iedereen. De Vlaamse ontwerpinstellingen kunnen daarvoor een beroep doen op het gratis ondersteuningsaanbod van Inter, bestaande uit gastcolleges, inleefsessies en workshops, maar ook individuele masterproefbegeleidingen. Een aanbod waar gretig gebruik van wordt gemaakt. Het afgelopen academiejaar bereikte Inter ongeveer 1.000 studenten tijdens 23 activiteiten.

Inter bevroeg docenten van de ontwerprichtingen om te horen hoe zij nog meer studenten konden bereiken en een grotere impact hebben op de inclusiviteit van hun ontwerpen. Daarom werd niet alleen het gratis ondersteuningsaanbod verlengd, maar kozen we er samen met Inter voor om Ontwerpen voor Iedereen via een gerichte campagne en een lessenpakket voor docenten nog explicieter onder de aandacht te brengen.

Meer dan 800.000 Vlamingen hebben een handicap. Velen van hen ervaren vandaag veel drempels in hun dagdagelijkse leven. Een drempel die te hoog is, een te smalle deur van het toilet, een gebouw zonder lift. Vandaag voldoet slechts 6% van de bouwplannen aan de toegankelijkheidsregels.

Bart Somers

Vlaams minister van Gelijke Kansen

Via de website UDesign.World(opent in nieuw venster) vinden docenten en studenten vanaf vandaag een uitgebreid aanbod aan tools om Universal Design of Ontwerpen voor Iedereen te ontdekken en te integreren in de opleiding.

Docenten kunnen Inter nog steeds inschakelen voor een vorming, gastcollege, inleefsessie … en kunnen nu ook zelf aan de slag met een presentatie over Ontwerpen voor Iedereen. Elke docent aan een ontwerpopleiding ontvangt ook een interactieve werkposter met de principes van Ontwerpen voor Iedereen, ondersteund door een sensibiliseringsvideo.

Voor de studenten is er een digitale toolbox met voorbeelden en tools uit binnen- en buitenland. Daarnaast kunnen ze hun ontwerp voorleggen aan een netwerk van ervaringsdeskundigen om na te gaan welke uitdagingen er zijn voor iemand met een beperking.

Door onder andere in te zetten op Universal Design willen we toekomstige architecten en ontwerpers aanleren om hun ideeën om te zetten in toegankelijke ontwerpen. We starten bij de basis, zo wordt niemand uitgesloten.

Bart Somers

Vlaams minister van Gelijke Kansen

De website biedt ook getuigenissen van ambassadeurs en meer informatie over de principes van Ontwerpen voor Iedereen.

Intussen zorgden we er ook voor dat het gratis ondersteuningsaanbod van Inter waar ontwerpopleidingsinstellingen een beroep op kunnen doen, structureel kan worden verdergezet. Zo garanderen we de continuïteit van dit impactvol project, en kunnen we blijvend inzetten op het inspireren en sensibiliseren van de ontwerpers van morgen rond de principes van Universal Design.

Inhoud is aan het laden

Met ondertitels

Inhoud is aan het laden

Met audiobeschrijving

Inhoud is aan het laden

Met Vlaamse gebarentaal