Gedaan met laden. U bevindt zich op: Safer Cities conferentie - Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen Nieuwsberichten

Safer Cities conferentie - Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Nieuwsbericht
24 november 2023

Plan International lanceert vandaag in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur de ‘Safer Cities inspiratiegids’, een bundeling van goede lokale praktijken in de aanpak tegen straatintimidatie. 

De gids werd voorgesteld op de Safer Cities conferentie in het Herman Teirlinckgebouw, waar lokale besturen, organisaties uit het middenveld, politici en experten samenkwamen om zich te laten inspireren door tal van goede praktijken en interessante uitwisselingen.  

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte is één van die uitdagingen waarmee lokale besturen dagelijks geconfronteerd worden. Uit een bevraging van Plan Internationaal blijkt dat 91% van de meisjes en 28% van de jongens al eens slachtoffer was. Dit heeft een enorme impact op hun bewegingsvrijheid.

Daarom ontwikkelde Plan International een internationaal programma in de aanpak tegen straatintimidatie: het Safer Cities programma. Via dit programma kunnen steden en gemeenten samen met jongeren aan de slag in de strijd tegen seksuele intimidatie. Het programma omvat een allesomvattende 360°-aanpak: de jongeren delen hun ervaringen, identificeren het probleem en formuleren oplossingen.

Op het digitaal platform kunnen jongeren van de stad aangeven waar ze intimidatie hebben ervaren of waar ze zich net veilig voelen. Daarna gaan een aantal ‘jongerenambassadeurs’ met de gegevens aan de slag en ontwikkelen ze een sensibiliseringscampagne. Het traject landt in een rapport met beleidsaanbevelingen dat wordt opgesteld met behulp van een universiteit. De jongerenambassadeurs stellen dit rapport voor aan de relevante beleidsactoren van het lokaal bestuur en gaan erover met hen in dialoog.

ABB gelooft sterk in deze 360° aanpak van het Safer Cities programma. Daarom werken we al enkele jaren samen met Plan International om dit programma verder te versterken richting een verdere uitrol over heel Vlaanderen. Met de Safer Cities inspiratiegids willen we de lokale besturen, groot of klein, de nodige inspiratie en knowhow aanreiken zodat ze zelfstandig met het thema aan de slag kunnen.

Heel specifiek voor kleinere lokale besturen, werd een laagdrempelige versie van het Safer Cities digitaal platform ontwikkeld. Tot eind 2024 kunnen 20 lokale besturen beroep doen op dit gratis aanbod.

De Safer Cities conferentie vindt één dag voor de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen plaats en verzilvert enkele jaren van goede samenwerking met Plan International, waarbij heel wat gerealiseerd werd in de aanpak tegen straatintimidatie. Hier mogen we fier op zijn. Straatintimidatie, waar vooral meisjes (maar ook jongens) mee geconfronteerd worden, heeft invloed op het gevoel van vrijheid en veiligheid in de openbare ruimte, waardoor mensen hun gedrag aanpassen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden. Het kan ingrijpende gevolgen hebben en bijdragen aan het normaliseren van geweld tegen meisjes en vrouwen.