Gedaan met laden. U bevindt zich op: Preventie van gewelddadige radicalisering Sociale cohesie

Preventie van gewelddadige radicalisering

Negatieve polarisatie, haatspraak en desinformatie

Polarisatie en botsende meningen zijn kenmerken van een gezonde democratie. Polarisatie wordt echter ongewenst indien we mensen met een andere mening als gehate tegenstanders zien en we niet meer luisteren naar argumenten. We spreken in dat geval van negatieve of toxische polarisatie.

Een belangrijke factor die bijdraagt tot negatieve polarisatie is desinformatie. Men creëert en verspreidt opzettelijk foute of misleidende informatie, met complottheorieën als meest in het oog springende voorbeeld. Zeker via sociale media krijgt desinformatie de mogelijkheid snel en sterk te verspreiden. We ontvangen enkel nog selectieve informatie en komen terecht tussen gebruikers waarmee we dezelfde overtuigingen delen.

Een bijzondere categorie binnen de online communicatie is haatspraak. Haatspraak intimideert en legt het zwijgen op. Haatspraak leidt tot lagere participatie van kwetsbare groepen, verschraling in het debat en - als gevolg daarvan - tot onevenwichtige beeldvorming.

We voeren een beleid om negatieve polarisatie, haatspraak en desinformatie een halt toe te roepen. Gezien het effect op radicalisering, vormt de aanpak ervan een cruciaal spoor in het actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie (2020-2024)(opent in nieuw venster). De focus ligt (vooral) op ondersteuning van onze lokale besturen.

Portaal preventie gewelddadige radicalisering en polarisering

Het Vlaamse beleid en de Vlaamse initiatieven zijn gecentraliseerd op het Portaal Preventie Gewelddadige Radicalisering en Polarisering(opent in nieuw venster).

Je kan er terecht voor:

  • beleidsinformatie
  • informatie over gefinancierde projecten
  • een overzicht van concrete instrumenten en vormingsinitiatieven

Projecten in de kijker

Databank sociale samenhang

De databank sociale samenhang(opent in nieuw venster) omvat een aantal goede praktijken ter inspiratie van de steden en gemeenten bij hun lokaal beleid tegen polarisering en versterking van de sociale samenhang. Elke praktijk bevat contactgegevens naar de projecteigenaars waar steden en gemeenten ondersteuning of extra informatie kunnen vragen.

Wij-Zij Netwerk - Kazerne Dossin

Het Wij-Zij Netwerk(opent in nieuw venster) zet in op het verspreiden van kennis, tools en strategieën om maatschappelijk beter om te gaan met negatieve of toxische polarisatie. Het Wij-Zij netwerk verenigt hiervoor organisaties uit de overheid, politie, onderwijs en het maatschappelijk middenveld om duurzame antwoorden te bieden. Lokale besturen kunnen contact opnemen om te bekijken wat voor hen het meest geschikte aanbod is.

Project PolarProf - Hannah Arendt Instituut

Het PolarProf project is een driejarig leer- en uitwisselingsproject voor professionals van lokale besturen om expertise op te bouwen en een concrete aanpak uit te werken rond polarisatie, desinformatie en haatspraak. Meer info: info@hannah-arendt.institute(opent in uw e-mail applicatie).

Begeleiding bij maatschappelijke spanningen en koloniale verwijzingen

Via een begeleidingstraject en de handreiking ‘omgaan met maatschappelijke spanningen’ zoekt het Agentschap Integratie en Inburgering samen met lokale medewerkers naar strategieën om dynamieken van polarisatie aan te pakken(opent in nieuw venster). Het Agentschap Integratie en Inburgering werkt vervolgens een actieplan uit op lokaal of op wijkniveau, met het oog op resultaat en verankering.

Het Agentschap Integratie en Inburgering werkte ook een specifieke handreiking uit en een begelei­dings­tra­ject uit m.b.t. koloniale verwijzingen in de publieke ruimte(opent in nieuw venster).

VVSG

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) ondersteunt Vlaamse lokale besturen bij de aanpak van polarisatie en gewelddadige radicalisering(opent in nieuw venster). Het zorgt daarbij voor de versterking van de lokale integrale aanpak en structurele uitwisseling van goede praktijken, expertisebevordering, netwerking, begeleiding en ondersteuning op maat.