Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werken aan verbinding Sociale cohesie

Werken aan verbinding

Het project ‘Samenleven in diversiteit’ van VVSG

Het project ‘Samenleven in diversiteit’ van VVSG(opent in nieuw venster) is een driejarig project om de sociale cohesie in Vlaanderen breed te versterken en de lokale besturen te ondersteunen bij het vormgeven van inclusieve communicatie. De VVSG ontsluit en deelt goede praktijken via een kennisnetwerk en een online praktijkdatabank waar meer dan 700 inspirerende voorbeelden op te vinden zijn.

Proeftuinen sociale netwerking en participatie

Nieuwkomers krijgen de mogelijkheid om sociale contacten uit de bouwen door verschillende trajecten: een kennismakingsstage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur, buddyprojecten, vrijwilligerswerk of alternatieve trajecten (bijvoorbeeld taalstages, kennismakingstrajecten in cultuur, jeugd, een sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking,…. ). Er zijn 26 proeftuinen ‘sociale netwerking en participatie voor inburgeraars’ opgestart, waarbij 55 lokale besturen betrokken zijn. Het HIVA-KU Leuven(opent in nieuw venster) staat in voor de procesbegeleiding van de proeftuinen, en geeft inhoudelijke en methodologische ondersteuning aan lokale besturen bij het opzetten, beheren, opvolgen, en evalueren van de proeftuinen.

LEVL vzw

De participatieorganisatie LEVL(opent in nieuw venster) is een netwerkorganisatie die via participatie en integratie bijdraagt aan een gedeelde en inclusieve Vlaamse samenleving. De Vlaamse Regering en LEVL hebben een samenwerkingsovereenkomst lopen van 2022 tot en met 2026.

Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

Het Agentschap Integratie & Inburgering begeleidt lokale besturen om te groeien in toegankelijkheid voor jongeren met een migratieachtergrond naar vrijetijdsactiviteiten. Op de webpagina over vrije tijd voor nieuwkomers(opent in nieuw venster) vinden lokale besturen een berg aan inspiratie en tips om jonge nieuwkomers vlot te laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.

Een aantal lokale besturen worden reeds ondersteund bij het inzetten op toeleiding van kwetsbare jongeren naar jeugdwerk om zo de diversiteit te versterken via de projecten “verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk(opent in nieuw venster)”. Karel De Grote Hogeschool capteert en deelt goede praktijken tot begin juli 2023.