Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meetinstrument digitale vaardigheden E-inclusie

Meetinstrument digitale vaardigheden

De Vlaamse overheid zit in op de ontwikkeling van een meetinstrument dat objectief het niveau van digitale vaardigheden kan bepalen.

De ambitie is om een meetinstrument te ontwikkelen dat via objectieve resultaten het niveau van digitale vaardigheden kan bepalen. Dit met specifieke aandacht voor basis digitale vaardigheden. Het instrument wordt in eerste instantie op twee doelgroepen getest, namelijk inburgeraars en
anderstaligen enerzijds en medewerkers van lokale besturen anderzijds. De keuze van deze groepen voor de testing betekent niet dat deze enkel voor deze doelgroepen inzetbaar zal zijn.

De bedoeling is dat deze tool voor een brede groep gebruikers bruikbaar zal zijn. Het doel is om eind 2024 het meetinstrument ontwikkeld en getest te hebben.