Gedaan met laden. U bevindt zich op: VRT-project digitale inclusie E-inclusie

VRT-project digitale inclusie

In nauwe samenwerking en met steun van de Vlaamse Overheid, wordt door de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) een inspanning geleverd om de digitale vaardigheden van de Vlaamse bevolking te versterken. Dit VRTproject omvat 10 initiatieven die gericht zijn op het vergroten van digitale inclusie, met als kernsporen: informeren, taboes doorbreken en service verlenen. Concreet zullen de 10 initiatieven digitale inclusie en mediawijsheid bevorderen door in verschillende programma’s, acties en evenementen te werken rond deze thema’s. Onder meer het programma Factcheckers en Generation M zullen zich richten tot deze maatschappelijke uitdaging.

Deze 10 initiatieven worden zorgvuldig vormgegeven met als doel de digitale vaardigheden van de Vlaming te versterken en de digitale kloof te overbruggen door in te zetten op de drie pijlers:

  • Informeren - Bewustworden:

Dit spoor voorziet de Vlaming van begrijpelijke informatie over de digitale wereld. Informatie wordt verstrekt over de betekenis en de voortdurende evolutie van digitale technologieën, de specifieke toepassingen en uitdagingen, evenals de gevaren op digitale platforms en hoe men zich hiertegen kan wapenen. Door deze informatie wordt de kennis en het bewustzijn van de Vlaming over de digitale wereld, de mogelijkheden en de uitdagingen die het met zich meebrengt, vergroot.

  • Taboe Doorbreken - Motiveren - Empoweren:

Digitale inclusie is van essentieel belang voor een samenleving waarin iedereen mee kan komen. Hierbij wordt benadrukt dat het normaal is om uitdagingen te ervaren in een snel veranderende digitale wereld. Niemand kan zonder hulp alles bijbenen, maar met meer openheid en op maat gemaakte ondersteuning is digitale mee zijn voor iedereen haalbaar.

  • Service Leveren:

Dit spoor heeft tot doel de Vlaming praktische ondersteuning te bieden. Het doel is om te laten zien hoe digitale toepassingen werken en waar men moet letten. Hierbij wil VRT helpen bij het oplossen van persoonlijke digitale uitdagingen en waarschuwen voor mogelijke gevaren (vb phising). VRT leidt mensen naar lokale initiatieven zoals digipunten en digihelpers en bieden ondersteuning aan organisaties, bedrijven en overheidsdiensten om digitale toepassingen te integreren waar nodig (overheidsloket raadplegen, nieuwe Itsme, elektronische identiteitskaart, …).
De samenwerking en steun loopt tot eind 2024.