Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meetinstrument digitale vaardigheden Iedereen Digitaal

Meetinstrument digitale vaardigheden

Digitaal Vlaanderen, Mediawijs, de Agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands, Diverscity en VVSG slaan de handen in elkaar om een meetinstrument digitale vaardigheden te ontwikkelen. Dit dankzij de steun van de Vlaamse regering binnen het ‘Actieplan Iedereen Digitaal’.

De ambitie is om een meetinstrument te ontwikkelen dat via objectieve resultaten het niveau van digitale vaardigheden kan bepalen. Dit met specifieke aandacht voor basis digitale vaardigheden. Het instrument wordt in eerste instantie op twee doelgroepen getest, namelijk inburgeraars en anderstaligen enerzijds en medewerkers van lokale besturen anderzijds. De keuze van deze groepen voor de testing betekent niet dat deze enkel voor deze doelgroepen inzetbaar zal zijn. De bedoeling is dat deze tool voor een brede groep gebruikers bruikbaar zal zijn.

Eind 2023 hopen ze het instrument voor basis digitale vaardigheden te lanceren, midden 2024 volgt het instrument voor meer gevorderde vaardigheden.