Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitvoering Woningbouw en infrastructuur

Uitvoering

In dit luik vindt u meer informatie over het verloop van de werken bij sociale woningbouw en infrastructuuraanleg. We informeren u voornamelijk over de reglementering van overheidsopdrachten hierbij. Ook problemen die zich tussen contracterende partijen kunnen voordoen, komen aan bod. 

De woonmaatschappij bouwt en/of legt gesubsidieerde infrastructuur aan

We bieden de woonmaatschappijen informatie en formulieren aan voor de start van de werken, de betalingen en verrekeningen. We bespreken ook enkele problemen bij de uitvoering en hoe u daarmee omgaat.

VMSW neemt de infrastructuuraanleg op zich (tenlasteneming)

Een initiatiefnemer kan VMSW ook machtigen om in zijn naam infrastructuurverrichtingen uit te voeren. U vindt meer informatie, een sjabloon voor de administratieve verwerking van de vorderingsstaat en een modelformulier voor verrekeningen op deze pagina.

VMSW biedt sjablonen van werfborden en - doeken aan voor nieuwbouw, renovatie of infrastructuuraanleg, al dan niet met vermelding van medefinanciering door Europa. U kunt ook het logo van ‘Vlaanderen is sociaal wonen’ downloaden.

Hoewel VMSW nu bij Wonen in Vlaanderen hoort, behouden de sjablonen de vermelding en het logo van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) omdat de kredietverlening en het optreden als bouwheer bij infrastructuuraanleg nog altijd een kerntaak is van de VMSW.