Gedaan met laden. U bevindt zich op: VMSW Over Wonen in Vlaanderen

VMSW

De VMSW is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid.

De VMSW stimuleert, adviseert en ondersteunt lokale woonactoren samen met Wonen in Vlaanderen. Zo maken we samen kwaliteitsvol en betaalbaar sociaal wonen in Vlaanderen mogelijk.

Sinds 1 januari 2023 heeft het beleidsveld Wonen een herstructurering ondergaan waarbij een deel van de taken van de VMSW werd overgedragen naar het agentschap Wonen in Vlaanderen, samen met alle personeelsleden van de VMSW. De communicatie met de VMSW verloopt derhalve in de praktijk altijd via personeelsleden van Wonen in Vlaanderen.

 Meer specifiek zijn de voornaamste kerntaken van de VMSW de volgende:

  • Kredietverlening en financiële ondersteuning

De VMSW gaat rechtstreeks leningen aan bij Vlaanderen voor de financiering van de activiteiten.

Dit kapitaal transformeert de VMSW in leningen voor lokale woonactoren. De VMSW ontvangt van de Vlaamse overheid een toelage om deze goedkope financiering voor woonactoren mogelijk te maken.

 De VMSW beheert de financiële middelen van de woonmaatschappijen. Elke woonmaatschappij heeft een zichtrekening bij de VMSW, de rekening-courant. De VMSW voert van daaruit betalingen uit voor de woonmaatschappij.

  • Ondersteuning bij de ICT-toepassingen

Voor woonmaatschappijen ontwikkelt en beheert de VMSW informatica-toepassingen.

  •  Infrastructuuraanleg

Voor de aanleg van wooninfrastructuur (rioleringen, wegen, groenaanleg) bij sociale woonprojecten kan de VMSW als bouwheer optreden, op vraag van de lokale woonactor. De VMSW staat om die reden ook nog altijd vermeld op werfborden en werfdoeken.

Treedt de woonactor zelf als bouwheer op, dan zorgt de VMSW voor de subsidiëring en geeft ze advies en goedkeuring.

De VMSW heeft een publicatie Infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten met beschrijvingen, toelichtingen en richtlijnen voor infrastructuurontwerp en publieke ruimte. 

 U vindt in boek 4, deel 1, titel 2, hoofdstuk 2 van de Vlaamse Codex Wonen de bevoegdheden die blijven behoren tot de VMSW: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, nv van publiek recht, Havenlaan 88 bus 94 Herman Teirlinckgebouw 1000 Brussel, KBO nr. 0236.506.487, RPR Brussel.

contact- en facturatiegegevens

VMSW
Havenlaan 88 bus 94
1000 Brussel

Woonmaatschappijen kunnen voor financiële verrichtingen nog altijd terecht bij de VMSW. De VMSW blijft bestaan als financieel beheerder van de woonmaatschappijen.

  • Het btw-nummer van de VMSW is BE 0236506487.

  • Het algemeen bankrekeningnummer van de VMSW is BE53 3751 1176 0853.