Gedaan met laden. U bevindt zich op: Solliciteren in het onderwijs

Solliciteren in het onderwijs

Wie graag wil werken in het onderwijs, kan zich kandidaat stellen bij een bepaalde school, een schoolbestuur of inrichtende macht, een scholengroep of een onderwijsnet. Het is het schoolbestuur of de directie van een school die optreedt als werkgever.

Leerkrachtendatabank

Leerkracht aan het groene bord in een klas met leerlingen
© Lieven Van Assche

De VDAB heeft een leerkrachtendatabank die werkzoekende leekrachten en scholen kunnen gebruiken om snel geschikte kandidaten te vinden voor een bepaalde vacature. Tijdelijke leerkrachten, afgestudeerden van de lerarenopleiding en andere kandidaten kunnen zich inschrijven via de leerkrachtendatabank en er hun CV publiceren.

Kandidaten met interesse voor een andere baan in het onderwijs (zoals opvoeder, secretariaatsmedewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator in het gewoon basisonderwijs, kinderverzorger in het kleuteronderwijs,...) kunnen naar een job zoeken in de algemene databank van de VDAB, of daar hun cv plaatsen.

Solliciteren bij de onderwijsnetten

Solliciteert u liever binnen een bepaald onderwijsnet? De meeste onderwijsnetten hebben op hun website ook een overzicht van de beschikbare vacatures. Elk onderwijsnet kent bovendien eigen procedures om leerkrachten aan te werven. Bekijk dus zeker de richtlijnen voor sollicitaties op de website van de onderwijskoepels. Sommige onderwijsnetten hebben een online vacature- en/of sollicitantendatabank.

Startvoorwaarden

Vooraleer u mag starten in het onderwijs, kijkt het schoolsecretariaat na of u voldoet aan de voorwaarden. Dat gaat over voorwaarden in verband met nationaliteit, burgerlijke en politieke rechten, onberispelijk gedrag en medische geschiktheid. Maar er zijn ook voorwaarden wat betreft onderwijsbevoegdheid en taalkennis.

Om voor een bepaalde functie in het onderwijs aangesteld te kunnen worden, moet u uw bekwaamheid kunnen tonen aan de hand van een bekwaamheidsbewijs. Dit kan een diploma zijn, eventueel aangevuld met een lerarenopleiding of enkele jaren praktijkervaring.

In het Vlaamse onderwijs is Nederlands de onderwijstaal. U moet dan ook het Nederlands beheersen als u wilt werken in basis- en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie. Meestal voldoet u aan deze taalvereiste, omdat u een diploma of een bewijs van pedagogische bekwaamheid in het Nederlands behaald hebt.

In het basisonderwijs moet u als onderwijzer ook het bewijs leveren dat u kennis hebt van het Frans. Ook hier voldoet u vaak al aan deze taalvereiste via uw basisdiploma voor onderwijzer.

Personeelsleden die niet voldoen aan de wettelijke taalvereisten kunnen meedoen aan een taalexamen.