Gedaan met laden. U bevindt zich op: Melding van een woningkwaliteitsprobleem

Melding van een woningkwaliteitsprobleem

Heeft uw woning gebreken, maar reageert de verhuurder niet op uw klacht of weigert hij de nodige werken uit te voeren, dan kunt u naar de gemeente gaan om deze gebrekkige toestand aan te kaarten. Als burger moet u zich in eerste instantie tot de gemeente richten om een woningkwaliteitsprobleem te melden. Die melding is het startpunt van de waarschuwingsprocedure of de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

De melding

Iedereen (bewoner, buur, welzijnswerker, poetshulp, wijkagent,…) kan de gebrekkige toestand van een woning melden, zelfs als men geen belanghebbende is. Er zijn geen voorschriften over hoe dat moet gebeuren. Het kan bijvoorbeeld mondeling aan het loket of per telefoon, met een informeel briefje, via e-mail, een intern meldingssysteem van de gemeente,…

Bij een melding is er immers geen expliciete vraag om de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te starten.

Een melding is voor de gemeente voldoende om de waarschuwingsprocedure te kunnen opstarten, maar ze is daar niet toe verplicht. De procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid wordt bij een eenvoudige melding niet automatisch toegepast.

Het verzoek

Een melding kan de vorm krijgen van een verzoek, als ze aan bepaalde vormvereisten voldoet. Het voldoen aan deze vormvereisten kan van belang zijn in het verdere verloop van de procedure.

Een verzoek moet aan de volgende drie vormvereisten voldoen:

  • U bent een belanghebbende;
  • Uw melding is gemotiveerd en gegrond;
  • U doet de melding schriftelijk via beveiligde zending (aangetekend brief/e-mail of tegen ontvangstbewijs)
Aandachtspunten
  • Een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid geeft niet automatisch recht op voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning of op een tegemoetkoming in de huurprijs. Dat is alleen zo bij zeer ernstige kwaliteitsproblemen.
  • Een eenvoudige melding volstaat voor de gemeente om de waarschuwingsprocedure te kunnen opstarten. Maar ook bij een verzoek om de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid toe te passen, kan de gemeente voorrang geven aan de waarschuwingsprocedure.
  • Bij elke melding moet de gemeente u een ontvangstbewijs met de datum van uw melding bezorgen en u informatie geven over de waarschuwingsprocedure en de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid en de mogelijke gevolgen ervan.