Gedaan met laden. U bevindt zich op: Steun voor innovatieve ondernemingen

Steun voor innovatieve ondernemingen

De overheid stimuleert bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen. Dat doet ze bijvoorbeeld door advies en begeleiding te voorzien of door een subsidie of een belastingvoordeel te verstrekken.

De Vlaamse overheid ondersteunt uw innovatietraject

Laborant onderzoekt een monster met de microscoop.
© Joris Casaer

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Het stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat.

Bedrijven die een innovatief idee willen realiseren, kunnen voor advies en begeleiding terecht bij een van de bedrijfsadviseurs van VLAIO. Zij onderzoeken of uw innovatieproject in aanmerking komt voor financiële steun en begeleiden uw subsidiedossier.

VLAIO ondersteunt onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met een focus op innovatieve oplossingen en geeft met Baekeland-mandaten en innovatiemandaten persoonsgebonden steun aan onderzoekers die aan een innovatief traject werken.

Ook andere overheden en instellingen stimuleren bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen, bijvoorbeeld via een belastingvoordeel of een subsidie.