Voorwaarden

 • Deze premie was geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten
 • De nieuwe warmtepompboiler moest geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het aanvraagformulier moest bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kon u geen premie meer aanvragen.
 • Vanaf 2021
  • moest de warmtepompboiler een regeling hebben om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen
  • was er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
  • kon deze premie aangevraagd worden voor woningen of wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
   • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.
 • Alle voorwaarden (Europees productlabel, ...) staan op het Informatieblad 2022 van Fluvius(opent in nieuw venster).

Procedure

 • U kunt deze premie niet meer aanvragen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.
 • U kunt de status van uw aanvraag opvolgen in ‘Mijn Fluvius’.

Bedrag

De premie per woning of wooneenheid bedroeg:

 • met factuurdatum in 2020: 300 euro, maximaal 40% van de factuur.
 • met factuurdatum in 2021: 300 euro, maximaal 40% van de factuur.
 • met factuurdatum in 2021 + klant met ‘uitsluitend nachttarief’: 360 euro, maximaal 50% van de factuur.
 • met factuurdatum vanaf 1-7-22 tot en met 31-12-2023: 450 euro, maximaal 40% van de factuur. De premie voor een warmtepompboiler wordt dan onderdeel van Mijn VerbouwPremie.

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers was het premiebedrag per wooneenheid hoger. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas per wooneenheid.

 • Met factuurdatum in 2020: 360 euro, maximaal 48% van de factuur.
 • Met factuurdatum in 2021 (met of zonder ‘uitsluitend nachttarief’): 360 euro, maximaal 50% van de factuur.

Uitzonderingen

 • De premie was enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepomp als de warmtepompboiler eerst geplaatst is.
  Vanaf 2021: wèl cumuleerbaar met premie voor warmtepomp als het gaat over een lucht-luchtwarmtepomp die eerst geplaatst werd.
 • De premie was niet cumuleerbaar met de premie voor een zonneboiler.

Wetgeving

Energiebesluit van 19 november 2010

Veelgestelde vragen