Voorwaarden

Voor opleidingssteun komen zowel kmo's als grote ondernemingen uit het Vlaamse Gewest in aanmerking.

Voor investeringssteun komen kmo's in het Vlaamse Gewest in aanmerking, en grote ondernemingen op voorwaarde dat ze gevestigd zijn in regionale steunzones. De grootte van de onderneming wordt bepaald met de Europese kmo-definitie (opent in nieuw venster).

Ook samenwerkende ondernemingen kunnen een dossier indienen. De samenwerking moet bestaan uit minstens drie ondernemingen die geen deel uitmaken van dezelfde bedrijvengroep.

Alleen ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen, kunnen steun aanvragen. Er wordt gewerkt met een lijst van aanvaardbare NACE-codes die geldt voor opleidingen en investeringen. Vzw's komen niet in aanmerking.

Het overzicht van de gemeenten uit de regionale steunzone, de minimumbedragen van te realiseren subsidiabele investeringen en opleidingen, de lijst van aanvaardbare NACE-codes en alle andere informatie die u nodig hebt om te zien of uw onderneming in aanmerking komt voor strategische transformatiesteun, vindt u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Procedure

U vraagt Strategische Transformatiesteun aan vóór de start van het transformatieproject. U gebruikt daarvoor het aanvraagformulier dat u op de website vindt. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier bezorgt u samen met het transformatieplan en de andere bijlagen via e-mail aan strategischesteun@vlaanderen.be (opent in nieuw venster). Bijlagen die u niet digitaal kunt versturen, moet u binnen 15 werkdagen met de post versturen.

Alle informatie over registratie, ontvankelijkheid en beoordeling (opent in nieuw venster) van de aanvraag vindt u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Vanaf 15 januari 2018 kunnen aanvragen voor Strategische Transformatiesteun en Strategische Ecologiesteun uitsluitend nog digitaal ingediend worden

Bedrag

De steun wordt opgesplitst in een basissteun voor het transformatieproject en een bonussteun voor de creatie van extra werkgelegenheid:

  • De basissteun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen met een maximum van 1 miljoen euro per aanvragende onderneming.
  • De bonussteun bedraagt maximaal 25% van de basissteun, dat is maximaal 2% extra steun voor investeringen en maximaal 5% extra steun voor opleidingen. De hoogte ervan hangt af van de tewerkstellingstoename die verbonden is aan het transformatieproject.
Adres

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Email
info@vlaio.be
Telefoon infolijn
0800 20 555