ad hoc / ad-hoc* / adhoc*

De woordgroep ad hoc komt uit het Latijn en wordt in twee woorden geschreven.

  • De commissie zal ad hoc een beslissing nemen.

In samenstellingen met ad hoc staat er een koppelteken tussen ad en hoc. Het rechterdeel van de samenstelling wordt eraan vast geschreven. Voor de duidelijkheid kunt u een facultatief koppelteken zetten.

  • een ad-hocbeslissing (of een ad-hoc-beslissing), een ad-hoccommissie (of een ad-hoc-commissie), het ad-hocnetwerk (of het ad-hoc-netwerk)

aaneenschrijven - woordgroepen uit andere talen (behalve het Engels)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons