appel / appél / appèl*

In de betekenissen '(hoger) beroep' en 'verzameling van de troepen of andere mensen' is de correcte spelling appel. Het woord krijgt zoals in het Frans geen accent.

  • Hij heeft appel aangetekend tegen het vonnis.
  • Ik doe een appel op je creativiteit.
  • De soldaat verscheen niet op het appel.

Uit de context waarin appel gebruikt wordt, is meestal meteen duidelijk of het gaat om een stuk fruit of om een andere betekenis. Om verwarring te voorkomen, kunt u eventueel een klemtoonteken toevoegen. We geven de klemtoon in het Nederlands aan met het accent aigu, niet met het accent grave. Correct is dus het appél, niet het appèl*. Als het om het stuk fruit gaat, komt het klemtoonteken op de eerste lettergreep te staan: de áppel.

Taaladvies.net
Appèl / appel

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons