buizen / zakken

Het werkwoord buizen wordt in België geregeld gebruikt in de betekenis niet slagen of niet laten slagen, vooral in gesproken en in informele geschreven taal. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of buizen en de passieve vorm gebuisd zijn tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden.

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder andere niet slagen, niet geslaagd zijn, zakken, een onvoldoende halen en niet laten slagen, laten zakken, een onvoldoende geven. Zakken en laten zakken zijn minder gebruikelijk in België.

Taaladvies.net
Buizen / zakken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons