eind-n (uitspraak)

Bij spontaan spreken wordt de eindmedeklinker -n in de uitspraak vaak weggelaten als er een toonloze e, zoals in de, aan voorafgaat. U mag de eind-n op die plaats ook uitspreken, maar als u dat bij alle woorden op -en doet, kan dat tot een onnatuurlijke spreek- of leesstijl leiden.

 • werken [werkə(n)]
 • deuren [deurə(n)]
 • verlaten [vərlaatə(n)]
 • tussen [tussə(n)]

Bij werkwoorden waarvan de stam op -en eindigt, wordt de eind-n in de eerste persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd altijd uitgesproken.

 • ik reken
 • ik oefen

De eind-n wordt meestal ook uitgesproken als het woord erna met een klinker begint.

 • We werken [werkən] al een hele tijd thuis.
 • Ontdek de mooiste verlaten [vərlaatən] eilanden in de wereld.

Bij de zelfstandige naamwoorden heiden, christen, diaken en deken ('hoofd van een decenaat') is er ook een tendens om de eind-n uit te spreken.

Taaladvies.net
Uitspraak slot-n

 

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons