Engelse woorden aaneenschrijven - 6. bijzondere combinaties

Hieronder staan enkele regels die verband houden met bijzondere combinaties met Engelse woorden.
 

1. Schrijf Engelse (bijna-)reduplicaties aaneen, zoals Nederlandse (bijna-)reduplicaties. Een reduplicatie is een herhaling van een lettergreep of een woorddeel in een woord. Als er een klinker- of medeklinkerwisseling is, spreken we van een bijna-reduplicatie.

 • boogiewoogie, byebye, fiftyfifty, walkietalkie

 • in samenstellingen: gogogirl

 


 

2. Schrijf Engelse samenstellingen met als linkerdeel all en als rechterdeel een zelfstandig of een bijvoeglijk naamwoord aaneen.

 • allday, allrisk, allround, allseason, allspice, allweather

 • woordgroepen: all clear, all right

 


 

3. Schrijf een koppelteken in Engelse samenstellingen met een voorzetselbijwoord als rechterdeel. Het gaat om voorzetselbijwoorden zoals between, by, in, off, on, out, over, under en up. Deze regel geldt ook voor samenstellingen met only als rechterdeel.

 • between: go-between

 • by: stand-by

 • down: top-down

 • in: all-in, check-in, sit-in, stand-in

 • off: kick-off, pay-off, spin-off

 • on: add-on, hands-on

 • only: read-only, sim-only

 • out: black-out, break-out, coming-out, drop-out, knock-out, lay-out

 • over: all-over, make-over, slip-over, voice-over

 • under: dive-under, down-under

 • up: back-up, bottom-up, pop-up, sit-up, warming-up

 • uitzonderingen: login, pullover

 

4. Behoud in samenstellingen en afleidingen het koppelteken van een Engelse samenstelling met een voorzetselbijwoord als rechterdeel. Schrijf in samenstellingen eventueel een extra koppelteken om de leesbaarheid te vergroten (all-in-pakket).

 • in samenstellingen: all-inpakket, back-upbestand, internetdrop-out, sim-onlyabonnement, spin-offbedrijf

 • in afleidingen: back-uppen, black-outen, lay-outen

 

5. Schrijf Engelse samenstellingen met een gewoon bijwoord als rechterdeel aaneen. Het gaat om bijwoorden zoals alike, away, back, down, how en not.

 • alike: lookalike

 • along: singalong

 • around: turnaround

 • away: giveaway, stowaway

 • back: comeback, feedback, flashback, laidback, playback

 • down: breakdown, coolingdown, countdown, meltdown, touchdown

 • how: knowhow

 • not: havenot

 


 

6. Schrijf een koppelteken in Engelse combinaties met als linkerdeel no of non.

 • no-budget, non-event, non-food, no-nonsense

 • in samenstellingen: no-gozone, non-foodafdeling

 


 

7. Schrijf een koppelteken in een Engelse samenstellende afleiding die gevormd is met een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord. Een samenstellende afleiding is een woord dat is afgeleid van een samenstelling die op zichzelf niet bestaat. Zo is open-minded een afleiding op -ed van open en mind, terwijl er geen samenstelling openmind bestaat.

 • double-breasted (= (double + breast) + -ed)

 • open-minded (= (open + mind) + -ed)


Engelse woorden aaneenschrijven - 1. hoofdregels voor samenstellingen
Engelse woorden aaneenschrijven - 2. samenkoppelingen
Engelse woorden aaneenschrijven - 3. samenstellingen met gelijkwaardige delen
Engelse woorden aaneenschrijven - 4. samenstellingen met cijfers, letters, afkortingen en symbolen
Engelse woorden aaneenschrijven - 5. woordgroepen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons