geboren: is / was / werd geboren

De formuleringen ze is geboren, ze was geboren en ze werd geboren zijn alle drie correct. Welke formulering de voorkeur heeft, hangt af van de context.

De voltooid tegenwoordige tijd is geboren geeft een feit weer; het is een losse mededeling over de geboorteplaats van een bepaalde persoon.

 • Iris is onze nieuwe collega. Ze is geboren in Hasselt en woont sinds een paar jaar in Leuven.

De onvoltooid verleden tijd werd geboren past goed in verhalende beschrijvingen van gebeurtenissen in het verleden.

 • Hugo Claus werd geboren in Brugge op 5 april 1929 als zoon van een drukker. In zijn jeugd verbleef hij in internaten. Hij verliet het ouderlijke huis in 1946 en verdiende de kost met grafisch werk. Tijdens zijn legerdienst in 1949 was hij redacteur van het tijdschrift Soldatenpost. Het jaar daarop verscheen zijn eerste roman.

Ook in een zin met een tijdsbepaling die naar het verleden verwijst, ligt werd geboren voor de hand. De tijdsbepaling creëert hier een verhalende context, bijvoorbeeld wanneer het over een historische persoon gaat.

 • Het is dit jaar honderd jaar geleden dat Nat King Cole werd geboren.

De voltooid verleden tijd was geboren is bruikbaar in een zin die zelf al in de verleden tijd staat. De gebeurtenis die wordt beschreven in de bijzin met was geboren, heeft dan op een eerder tijdstip in het verleden plaatsgevonden dan de gebeurtenissen in de rest van de zin.

 • Nadat Matilda was geboren, wisten we dat we graag nog een kindje wilden.
 • Hij bleef lang in het huis wonen waar hij was geboren.

Met was geboren kan ook een niet-werkelijkheid beschreven worden ('zou zijn geboren').

 • Als je in Brazilië was geboren, zou je nu Portugees hebben gesproken.

Taaladvies.net
Hij is / was / werd geboren in Hasselt

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons