hierom / hier om

We schrijven hierom aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • We kunnen hierom lachen. (= we kunnen lachen om iets, bijvoorbeeld om deze grap)
 • Het gaat hierom: ik heb een nieuwe baan gevonden. (= het gaat om het volgende)
 • Ik heb niet gestemd, en wel hierom. (= om de volgende reden)

In andere gevallen schrijven we hier om in twee woorden. Hier kan dan vervangen worden door 'op deze plaats'.

 • Ze blijft hier om nog wat te werken. (om leidt de beknopte bijzin om nog wat te werken in)
 • Normaal gezien sluiten de winkels hier om 18 uur. (om hoort bij 18 uur)
 • Volgens getuigen heeft de dader zijn voet hier omgeslagen. (om en geslagen vormen samen het voltooid deelwoord omgeslagen)
 • De bomen die hier omwaaien, laten ze gewoon liggen. (om en waaien vormen samen het werkwoord omwaaien)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord hierom zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen hier en om een ander zinsdeel staat. Meestal is zowel de volgorde met de gesplitste vorm als die met de ongesplitste vorm mogelijk. 

 • We kunnen hier nu hartelijk om / nu hartelijk hierom lachen.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons