ik en Jan, Jan en ik (volgorde in opsomming)

Er is geen regel die bepaalt in welke volgorde de personen in een opsomming met en genoemd worden, maar het is gebruikelijk om eerst de anderen te noemen en daarna jezelf. Dat wordt ook als het beleefdst beschouwd. De persoonlijke voornaamwoorden ik, mij, wij en ons komen daarom bij voorkeur aan het einde van de nevenschikking. Bij ik en mij is die voorkeur het sterkst.

  • Sara, Piet en ik doen niet mee aan de wedstrijd.
  • Die cadeautjes zijn voor jou en mij.
  • De uitdaging waar jullie en wij nu voor staan, is immens.

Taaladvies.net
Ik en Jan / Jan en ik

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons