inachtname / inachtneming

Zowel inachtname als inachtneming is correct. Er is geen betekenisverschil.

Van een combinatie met nemen kan naast een zelfstandig naamwoord op -ing (-neming) vaak ook een zelfstandig naamwoord op -name afgeleid worden. In gevallen als inachtname / inachtneming zijn beide vormen naast elkaar gangbaar zonder verschil in betekenis.

In andere gevallen is er wel sprake van een betekenisverschil. Een voorbeeld daarvan is deelname / deelneming. In de betekenis 'het deelnemen aan iets, participatie' zijn beide vormen mogelijk, maar in de betekenis 'condoleance, medeleven, sympathie' is alleen deelneming gangbaar.

Soms is alleen de vorm op -neming of alleen de vorm op -name gebruikelijk, bijvoorbeeld onderneming, waarneming, machtsovername, bevolkingstoename.

Taaladvies.net
Afgeleide zelfstandige naamwoorden op -name en -neming (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons