kennisneming / kennisgeving

Kennisgeving betekent 'bekendmaking, mededeling'. Als je iets voor kennisgeving aanneemt, leg je het naast je neer en stoor je je er verder niet aan.

  • Het beroep is alleen ontvankelijk als u het indient binnen dertig dagen nadat u de beslissing voor kennisgeving hebt aangenomen.
  • De commissie heeft het voorstel besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Kennisneming betekent 'het zich verschaffen van kennis van, bekendheid met'. Als je iets aan iemand anders ter kennisneming geeft, doe je dat met de bedoeling dat die ander er kennis van neemt en er eventueel een oordeel over uitspreekt.

  • De stuurgroep heeft het projectvoorstel ter kennisneming aan de raad van bestuur bezorgd.
  • Het voorstel van het circulatieplan is ter kennisneming voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Taaladvies.net
Kennisneming / kennisgeving (voor - aannemen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons