nk (afbreken)

De lettercombinatie nk wordt als [ng] + [k] uitgesproken, met twee medeklinkers zoals in bank.

Als de lettercombinatie nk tussen klinkers staat, wordt er tussen de n en de k afgebroken. Bijvoorbeeld: flin-ke, ban-ken, dan-ken, slan-ke, drin-ken.

Als de lettercominatie nk gevolgd wordt door een of meer medeklinkers, wordt na nk gesplitst. Bijvoorbeeld: flink-ste, konink-lijk. In verkleinwoorden van woorden op -ing wordt tussen de n en de k afgebroken. Bijvoorbeeld: kettin-kje, konin-kje.

In samenstellingen met een woord dat eindigt op nk, wordt zoals bij andere samenstellingen afgebroken op de grens van de delen van de samenstelling. Bijvoorbeeld: dank-woord, bank-automaat, drink-beker.


woorden afbreken - lijst met lettercombinaties

Taaladvies.net
nk (afbreking)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons