ofwel … / ofwel … ofwel …

Ofwel is een nevenschikkend voegwoord, dat vervangbaar is door of. Nevenschikkingen met ofwel zijn normaal gezien exclusieve disjuncties. Dat zijn nevenschikkingen waarbij het ene deel het andere uitsluit: 'of x, of y, maar niet allebei'.

 • Je krijgt een lolly ofwel een kauwgum.
 • De mensen trokken naar zee ofwel naar een openluchtzwembad.
 • Ik ga met dat geld schoenen kopen, ofwel thermisch ondergoed.

Ofwel kan als reeksvormer gebruikt worden; het voegwoord wordt dan herhaald voor elk lid van de nevenschikking. De exclusieve betekenis wordt dan benadrukt. Vaak komt er een komma voor het tweede deel.

 • Je krijgt ofwel een lolly, ofwel een kauwgum.
 • De mensen trokken ofwel naar zee, ofwel naar een openluchtzwembad.
 • Ik ga met dat geld ofwel schoenen kopen, ofwel thermisch ondergoed.

Ofwel kan ook de betekenis van het verklarende of hebben: 'met andere woorden, anders gezegd'. Het is dan vervangbaar door of of door oftewel.

 • Het meiklokje, ofwel het lelietje-van-dalen, is een giftige plant.
 • 1000 exabyte, ofwel 1.000.000.000.000.000.000.000 (een triljard) byte, is een zettabyte.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons