ofwel (inversie)

Bij nevenschikking van zinnen met ofwel kan de gewone woordvolgorde ‘onderwerp - persoonsvorm’ voorkomen, maar ook de inversievolgorde ‘persoonsvorm - onderwerp’. Er is een verschil tussen België en Nederland. In België komt bij nevenschikking met ofwel vrijwel alleen de volgorde met inversie voor.

 • Ofwel zijn ze geel, ofwel (zijn ze) rood.
 • Ofwel werken we samen, ofwel gaan we samen ten onder als dwazen.
 • Hij zal bekennen ofwel zal hij trachten te vluchten.

In Nederland wordt de volgorde zonder inversie het meest gebruikt.

 • Ofwel ze zijn geel, ofwel (ze zijn) rood.
 • Ofwel we werken samen, ofwel we gaan samen ten onder als dwazen.
 • Hij zal bekennen ofwel hij zal trachten te vluchten.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons