om (weglaten)

Als voegwoord kan om een beknopte bijzin inleiden. Meestal kunt u in zulke bijzinnen om gebruiken of weglaten, volgens uw eigen voorkeur. In schrijftaal wordt om vaker weggelaten dan in spreektaal.

 • Wij kijken ernaar uit (om) u te mogen verwelkomen.
 • Hij vroeg haar (om) op hem te wachten.
 • Het plan was gedoemd (om) te mislukken.
 • Jij geeft me de moed (om) door te gaan.
 • Heb jij ook de neiging (om) veel na te denken over alles?

Als het woordje om een doel uitdrukt, kan het in een beknopte bijzin niet worden weggelaten. Om heeft dan als betekenis 'met het doel'.

 • Hij heeft die maatregel ingevoerd om misbruik te voorkomen.
 • Het was maar om te lachen.
 • Tien tips om je beter te kunnen concentreren.
 • Dat is een toestel om de luchtvochtigheid mee te meten.

Taaladvies.net
Om (het is moeilijk - dat te geloven)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons