opzeg* / opzegging / vooropzeg*

De woorden opzeg en vooropzeg zijn geen standaardtaal. Ze komen in België voor in de betekenissen 'mededeling dat een van de partijen een overeenkomst wil beëindigen' en 'duur die bij een opzegging in acht moet worden genomen'. In de standaardtaal worden respectievelijk opzegging en opzegtermijn of opzeggingstermijn gebruikt.

  • Als de arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor onbepaalde tijd, kan elke partij de overeenkomst beëindigen met een opzegging.
  • Tijdens de proeftijd mag je de overeenkomst beëindigen zonder opzegtermijn / opzeggingstermijn.

Taaladvies.net
Vooropzeg / opzegging

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons