quotum / quota / quotums / quota's

Het meervoud van quotum is quota of quotums. De Latijnse meervoudsvorm quota is in het algemeen aan te bevelen. Naast quotum bestaat ook de enkelvoudsvorm quota, een verkorte vorm van quota pars. Het meervoud van quota is quota's. Quotum en quota komen uit het Latijn.

Beide woorden komen onder andere in de volgende betekenissen voor: 'evenredig aandeel, in het bijzonder bij deling van winst of verlies'; 'wettelijk toegestane of vereiste hoeveelheid, in het bijzonder van iets wat geproduceerd of verbruikt wordt'.

Taaladvies.net
Quotums / quota / quota's

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons