De afkorting cc staat voor carbon copy of ook wel copie conforme. De betekenis is 'in afschrift gestuurd aan'. Cc's worden gebruikt in brieven en e-mails. Ze dienen om andere personen dan de geadresseerde op de hoogte te brengen of te houden, zonder dat van hen wordt verwacht dat ze iets doen of op het bericht reageren. U kunt cc in een brief ook vervangen door kopie aan of afschrift aan.

De afkorting bcc staat voor blind carbon copy. Met bcc's kunt u in e-mails verborgen houden dat u iemand anders ook van uw bericht kennis laat nemen, maar dat gebruik wordt niet aangeraden. Met de bcc-functie kunt u ook een e-mail sturen naar een groep mensen die elkaars e-mailadres niet mogen of niet hoeven te kennen. In dat geval staat iedereen in bcc.

Taaladvies.net
Cc (betekenis) ((opent in nieuw venster))