Zowel eerste twee als twee eerste is correct, maar er is een betekenisverschil. Als er bijvoorbeeld twee klassen zijn waarvan telkens de eerste leerling beloond wordt, kunt u alleen schrijven de twee eerste leerlingen. Als er maar één klas is waarin de twee beste leerlingen een beloning krijgen, komen beide volgorden voor, maar is de volgorde de eerste twee aan te bevelen.

Taaladvies.net
Vier eerste / eerste vier ((opent in nieuw venster))