Het correct gespelde voltooid deelwoord van updaten is geüpdatet.

De stam van updaten is update. Om het voltooid deelwoord te vormen, voegen we vooraan eerst het voorvoegsel ge- toe. Om te voorkomen dat de combinatie e + u als eu wordt gelezen, plaatsen we een trema op de u. Achteraan voegen we de uitgang -t toe, omdat ook de verledentijdsvorm op -te(n) eindigt (updatete).

  • ge + update (stam) + t = geüpdatet

Als geüpdatet als bijvoeglijk naamwoord een buigings-e krijgt, is geüpdatete de correcte spelling.

  • de geüpdatete bestanden

De e aan het einde van een Engelse stam blijft ook in de vervoegde vormen onuitgesproken. We zeggen dus [gəupdeet] en [gəupdeetə], niet [gəupdeetət]* en [gəupdeetətə]*.