De combinaties bij de prijs inbegrepen, in de prijs inbegrepen en in de prijs begrepen zijn alle drie correct. Het gebruikelijkst zijn bij de prijs inbegrepen en in de prijs inbegrepen.

  • De btw is bij de prijs inbegrepen / in de prijs inbegrepen / in de prijs begrepen.

In de prijs inbegrepen werd vroeger als een contaminatie van bij de prijs inbegrepen en in de prijs begrepen opgevat. Maar in de prijs inbegrepen is zo gebruikelijk geworden dat het als correct kan worden beschouwd. In België wordt in de prijs inbegrepen vaker gebruikt dan in Nederland. In de prijs begrepen wordt tegenwoordig door veel taalgebruikers als minder gewoon aangevoeld.

Taaladvies.net
In de prijs inbegrepen / in de prijs begrepen / bij de prijs inbegrepen ((opent in nieuw venster))