tweedejaarsstudent / tweedejaars student

Zowel de spelling tweedejaars student als tweedejaarsstudent is correct. Er is geen betekenisverschil. In de praktijk is er wel een tendens om tweedejaars los te schrijven als er een (langer) samengesteld woord op volgt of als tweedejaars voor een ander bijvoeglijk naamwoord staat. Veelgebruikte en relatief korte combinaties worden gemakkelijker aaneengeschreven.

  • Ik geef graag les aan tweedejaarsstudenten / tweedejaars studenten.
  • Haar nieuwe vriend is een tweedejaars geschiedenisstudent / tweedejaarsgeschiedenisstudent.
  • Zijn er veel tweedejaars medische studenten?

Combinaties waarbij tweedejaars als verkorting van tweedejaarsstudent wordt gebruikt en dus een zelfstandig naamwoord is, worden altijd aaneengeschreven. Bijvoorbeeld: tweedejaarsexamen ('examen voor tweedejaarsstudenten', niet 'examen dat tweedejaars is').

Ook combinaties waarbij tweedejaars op het zelfstandig naamwoord slaat dat er meteen op volgt, en dus niet op het rechterdeel van de samenstelling, worden altijd aaneengeschreven. Bijvoorbeeld: tweedejaarsstudentenvereniging (tweedejaars slaat op studenten, niet op vereniging).

Taaladvies.net
Combinaties met eerstegraads, tweedehands, derderangs (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons