voetnootcijfer (positie)

Voetnoten komen bijna uitsluitend voor in wetenschappelijke teksten. In principe staat een voetnootcijfer direct na het woord waar het bij hoort. In de volgende zin is dat Ptolemaeus.

  • Het kosmologische model van Ptolemaeus¹ was geocentrisch.

Als de voetnoot uitsluitend betrekking heeft op het laatste woord van de zin, staat het nootcijfer direct na dat woord, en dus voor de zinseindepunt. In de volgende zin heeft de voetnoot betrekking op geocentrisch.

  • Het kosmologische model van Ptolemaeus was geocentrisch¹.

Als de voetnoot betrekking heeft op de hele zin, staat het nootcijfer na de zinseindepunt.

  • Het kosmologische model van Ptolemaeus was geocentrisch.¹

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons