wuiven (vervoegen)

Vervoeging:

  • ik wuif, jij wuift, wij wuiven
  • ik wuifde, jij wuifde, wij wuifden
  • ik heb gewuifd

De vormen woof* en gewoven* zijn geen standaardtaal.

Taaladvies.net
Wuiven: woof / wuifde

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons