zolang / zo lang

Zo lang wordt in twee woorden geschreven als uitgedrukt wordt in welke mate iets lang is. Lang kan slaan op een grootte in ruimte of tijd. Zo en lang krijgen dan allebei klemtoon.

 • Haar haar is zo lang dat ze er soms per ongeluk op gaat zitten.
 • We moesten zo lang op onze bestelling wachten dat we ze bijna vergeten waren.
 • Het is al zo lang geleden dat ik tante Bie nog gezien heb.

Zolang wordt aan elkaar geschreven als bijwoord in de betekenis 'ondertussen', en als voegwoord in de betekenis 'gedurende de tijd dat'. In zolang ligt de klemtoon op lang.

 • Ga jij maar even eieren kopen; ik zal zolang wel in de auto wachten.
 • Zolang u niet meewerkt aan het onderzoek, moet u op het politiebureau blijven.


aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Zolang / zo lang

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons