Voorwaarden

De begunstigde onderneming

  • is ten vroegste op 1 januari 2013 opgericht.
  • mag het opgehaalde geld niet gebruiken om dividenden uit te keren, aandelen van andere vennootschappen te kopen of leningen af te sluiten
  • kan tijdens haar bestaan maximaal 250.000 euro ophalen via de taxshelter-regeling.

De investeerder

  • is een natuurlijk persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks, via een erkend crowdfundingplatform of via een starterfonds, in de onderneming investeert.
  • moet de aandelen minimaal vier jaar houden
  • kan maximaal 100.000 euro per jaar via de taxshelter-regeling investeren. De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel, bedraagt 30 procent.

Bedrag

De belastingvermindering bedraagt 30 of 45 procent van het geïnvesteerde bedrag. Ze is niet terugbetaalbaar noch overdraagbaar.