Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkwoorden vervoegen - 3. Spelling van het voltooid deelwoord Werkwoorden vervoegen

Werkwoorden vervoegen - 3. Spelling van het voltooid deelwoord

Bij het voltooid deelwoord is er zoals in de verleden tijd een onderscheid tussen regelmatige en onregelmatige werkwoorden.

Voltooide deelwoorden van onregelmatige werkwoorden hebben meestal dezelfde klinker- en medeklinkerwisselingen als in de verledentijdsstam (gezocht), maar eindigen in veel gevallen niet op -t of -d, maar op -en (gelopen, gevonden). Voor de vorm van die voltooide deelwoorden zijn er geen sluitende regels.

Regel 1

Voeg bij regelmatige werkwoorden de uitgang -t aan de stam toe als de verleden tijd eindigt op -te(n). Voeg de uitgang -d toe als de verleden tijd eindigt op -de(n).

Voeg geen extra -t of -d toe als de stam al eindigt op een -t of -d. Een regelmatig werkwoord is een werkwoord dat in de verleden tijd dezelfde stam heeft als in de tegenwoordige tijd (dweil - dweilde, hark - harkte).

Voorbeelden

met -t
ik heb geharkt (zoals harkte), ik heb gekaart (zoals kaartte), ik heb bestraft (zoals bestrafte), ik heb geklapt (zoals klapte), hij heeft vergroot (zoals vergrootte)

met -d
ik heb gedweild (zoals dweilde), dat is gebeurd (zoals gebeurde), ik heb geolied (zoals oliede), ik heb hem gered (zoals redde), ik heb geskied (zoals skiede), ik ben verhuisd (zoals verhuisde), dat is verkleurd (zoals verkleurde), ik heb gezeefd (zoals zeefde), jij hebt gefonduud (zoals fondude), hij heeft verbrand (zoals verbrandde)

Regel 2

Verbuig een voltooid deelwoord zoals een bijvoeglijk naamwoord als het bijvoeglijk wordt gebruikt.

Voeg de uitgang -e toe en pas waar nodig de regels toe voor enkele of dubbele klinker en enkele of dubbele medeklinker.

Voorbeelden

bezet - de bezette stad (zoals het nette handschrift), gedweild - de gedweilde vloer, verbreed - de verbrede straat (zoals de brede stoep), gezeefd - de gezeefde bloem, ontbloot - de ontblote rug (zoals de blote rug), verhuisd - de verhuisde inboedel, verwacht - het verwachte kind