Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkwoorden vervoegen - 4. Spelling van de gebiedende wijs (imperatief) Werkwoorden vervoegen

Werkwoorden vervoegen - 4. Spelling van de gebiedende wijs (imperatief)

De gebiedende wijs is een werkwoordsvorm die we gebruiken om een gebod of een bevel uit te drukken. In zinnen met een gebiedende wijs ontbreekt het onderwerp en staat de werkwoordsvorm op de eerste plaats.

Regel 1

Gebruik voor de gebiedende wijs de vorm van de eerste persoon enkelvoud in de tegenwoordige tijd.

Bij de werkwoorden glijden, houden, rijden en snijden kan de -d in de gebiedende wijs weggelaten worden, zoals in de uitspraak. De gebiedende wijs van zijn is wees.

De gebiedende wijs met de uitgang -t komt alleen nog voor in vaste combinaties, bijvoorbeeld komt allen tezamen, bezint eer ge begint.

Voorbeelden

- Duid aan of uw kind meekomt.
- Ga naar huis.
- Houd/hou je aan de regels.
- Leid je ploeg naar het veld.
- Meld u aan bij de balie.
- Snijd/snij het vlees.
- Verhuis uw inboedel.
- Wees voorzichtig.
- Wend u tot het secretariaat.
- Word vandaag nog lid.
- Zeef de bloem.

Regel 2

Gebruik in zinnen met een gebiedende of aansporende functie waarin het onderwerp jij of u is uitgedrukt, de vorm van de tegenwoordige tijd die bij het onderwerp hoort.

Voorbeelden

- Begeeft u zich naar de balie.
- Duidt u maar aan of uw kind meekomt.
- Ga jij maar naar huis.
- Kom jij eens hier.
- Houdt u zich maar aan de regels.
- Meldt u zich aan bij de balie.
- Wendt u zich tot het secretariaat.