Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tekststructuur - Gebruik van lijstjes en opsommingen Tekststructuur

Tekststructuur - Gebruik van lijstjes en opsommingen

Met lijstjes en opsommingen kunt u soortgelijke gegevens op een overzichtelijke manier aan de lezer aanbieden. Hieronder staan tips voor lijstjes en opsommingen.

Titel of inleidende zin

Zet een titel of een inleidende zin voor een lijst of een opsomming.

Met een titel of een inleidende zin maakt u duidelijk wat het doel van de lijst of opsomming is.

Opsommingstekens

Gebruik het juiste opsommingsteken bij een lijst of een opsomming.

In de meeste gevallen kunt u streepjes of bolletjes als opsommingsteken gebruiken. Gebruik een nummering met cijfers als de volgorde van de opgesomde elementen van groot belang is, bijvoorbeeld voor de opeenvolgende stappen in een stappenplan of een chronologische indeling, of als u daarna in de tekst nog naar de elementen wilt verwijzen.

Aantal elementen

Houd het aantal elementen in een lijst of een opsomming beperkt.

Plaats in een lijst of opsomming bij voorkeur niet meer dan een zevental elementen. Lange lijsten en opsommingen zijn alleen functioneel als de lezers er gemakkelijk hun weg in blijven vinden, bijvoorbeeld door een alfabetische of chronologische volgorde. Splits langere lijsten en opsommingen eventueel op in kortere.