Gedaan met laden. U bevindt zich op: überhaupt / uberhaupt* Taaladviezen

überhaupt / uberhaupt*

De correcte spelling is überhaupt, zoals in het Duits. Überhaupt heeft een nogal vage betekenis: 'helemaal, eigenlijk, alles samen, in het geheel, in het algemeen, in elk geval, toch al, hoe dan ook'.

  • Ik ken überhaupt maar één Duits woord.

Er hoeft geen bezwaar gemaakt te worden tegen het gebruik van het woord überhaupt in het Nederlands, maar het is aan te bevelen het niet te pas en te onpas te gebruiken. Bij veelvuldig gebruik krijgt het gemakkelijk het karakter van een stopwoord.